Naše rada | Bezpečnost & kvalita
Zprávy
 • 150 let úspěchů v oblasti techniky
 • Beck & Pollitzer pomáhá uvést do provozu nový závod na motory JLR
 • Beck & Pollitzer ve zprávách BBC
 • Investice do bezpečnosti
 • Nový předseda Beck and Pollitzer
Naši lidé
 • Andrew Hodgson
  Výkonný ředitel

  Strategie řízení, rozsáhlé zkušenosti v inženýrských službách

 • Charles Matthews
  Člen představenstva

  Specializace na firmy v automobilovém průmyslu

 • Fraser Runciman
  Finanční ředitel skupiny

  Finance, firemní strategie ti finančního poradenství.

 • Romain Prouvost
  Ředitel skupiny pro Velkou Británii a Francii

  Mezinárodní strategický rozvoj a management rozsáhlých projektů

 • Janusz Lach
  Ředitel společnosti pro Evropu

  Strategic Operations Management & Rozvoj

 • Tim Marshall
  Health & Safety Manager

  Bezpečnost práce ve strojírenství a odvětvích zpracovatelského průmyslu

Bezpečnost & kvalita

Dosáhli jsme akreditace ve standardech kvality všech námi poskytovaných služeb včetně BS EN9001 ve Velké Británii, a také rovnocenné kvalifikace u všech našich dalších mezinárodních poboček.

Bezpečnost & kvalita

 

Bezpečnost

Projekt lze považovat za úspěšný teprve tehdy, jestliže byl realizován bezpečně. Abychom zajistili maximální bezpečnost na pracovišti, plánujeme a organizujeme provádění prací v bezpečném prostředí. Bezpečnost bereme vážně ve všem, co děláme, a proto jsme získali OHSAS 18001 díky uznání naší práce prováděné maximálně bezpečně a s ohledem na ochranu zdraví.

Řízení našich projektů zahrnuje:

 • bezpečný systém práce
 • popis metod, plánování a sdělení postupu práce
 • hodnocení rizik, jejich identifikace a zjištění, jakým rizikům by mohli být lidé vystaveni
 • kontroly pracovišť, kdy před zahájením prací jednáme se všemi zapojenými složkami, a poté organizujeme a realizujeme schůzky zaměřené za bezpečnost, jakož i stručné každodenní porady, aby bylo zajištěno, že naše týmy jsou informovány v plném rozsahu
 • pravidelné kontroly a audity našich provozů, které provádějí naši bezpečnostní technici v úzké spolupráci s personálem klienta
 

Řízení CDM, PUWER, LOLER

Provozujeme bezpečný systém práce na základě předpisů a vyhlášek podle Předpisů UK CDM. Tento systém řízení předáváme dále na všechna naše mezinárodní provozní střediska, aby bylo zajištěno, že jsou vždy používány nejvyšší úrovně bezpečnosti.

Veškerá zařízení, vybavení, ochranné oděvy a prostředky osobní ochrany při práci jsou vždy plně v souladu s bezpečnostními předpisy, a jsou zajištěny pro všechny naše práce. Používáme pouze plně testované a certifikované zařízení. Na pracoviště je zasílán platný certifikát spolu s veškerým vybavením a zařízením. Všechna zařízení jsou testována nebo kontrolována v pravidelných intervalech jedním z našich kvalifikovaných zaměstnanců. Všechny vazáácí prostředky jsou testovány tak, aby splňovaly PUWER (předpisy pro poskytování a používání pracovního zařízení - Provision and Uses of Work Equipment Regulations) a normy LOLER (Předpisy pro zvedání a zvedací zařízení - Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations).

Stále monitorujeme výsledky naší práce, protože si uvědomujeme, že hlášení méně významných i významnějších nehod nám pomáhá zvyšovat bezpečnost na pracovišti.

Kvalita

Získali jsme akreditaci podle norem kvality pro všechny naše provozní činnosti, včetně BS EN9001 ve Spojeném království, a ekvivalentní kvalifikace na našich zahraničních pracovištích. Naše systém kvality a postupy jsou neustále revidovány a zlepšovány, a v rámci celé společnosti propagujeme silný důraz na řízení kvality.

Jsme přesvědčeni, že kvalita není jenom administrativní systém založený na papírování, a že abychom mohli poskytovat vysokou úroveň služeb našim klientům, musíme se snažit o dosahování kvality ve všem, co děláme, počínaje představenstvem po naše pracovní týmy na jednotlivých pracovištích.

 

Životní prostředí

Uvědomujeme si, že máme zodpovědnost za ochranu nejen lidí v rámci našich projektů, ale také za ochranu prostředí kolem nás. Naše pracoviště v Evropě mají zavedeny strategie postupy v souladu s ochranou životního prostředí a řízení odpadu, aby byla zajištěna shoda s předpisy společnosti v daném místě a v širším měřítku i s národními i mezinárodními předpisy. Provádějí se externí i interní audity, počínaje programy šetření energiemi a strategiemi pro odpadové hospodářství až po pečlivou manipulaci s odpadem, třídění a likvidaci odpadu podupe příslušných předpisů.

Při práci spolu s našimi zákazníky se zapojujeme do aplikace jejich strategií a systémů na ochranu prostředí i odpadové hospodářství. Abychom zajistili kompletně řízené služby a uplatnili nejlepší možné postupy, je velmi důležité, abychom u projektů velkých instalací a demontáží postupovali podle místních postupů pro úsporu energií a kontrolu odpadu.

Kromě toho poskytujeme naše odborné služby pro řadu projektů, které souvisejí se sektorem ochrany prostředí, jako je např. využití odpadu, ekologická výroba energie, odpadové hospodářství a odvetní zaměřená na úsporu energií a výrobní zařízení.

Společnost své strategie a postupy neustále reviduje, aby zajistila, že vždy uplatňuje nejlepší možné metody, a v současné době pracuje na registraci ISO 14000.