Zprávy
 • 150 let úspěchů v oblasti techniky
 • Beck & Pollitzer pomáhá uvést do provozu nový závod na motory JLR
 • Beck & Pollitzer ve zprávách BBC
 • Investice do bezpečnosti
 • Nový předseda Beck and Pollitzer
Služby
Instalace výrobních technologií
Přesuny a likvidace výrobních technologií
Elektrické a mechanické služby
Řídicí systémy
Zdvihání těžkých břemen a pronájem jeřábové techniky
Přeprava nadměrných nákladů
Pronájem zdvihacího zařízení

Instalace výrobních technologií

 

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti instalací výrobních technologií a průmyslových zařízení. Své zkušenosti a znalosti předáváme našim zákazníkům již desítky let prostřednictvím nepřeberného množství realizovaných projektů.

Zkušenosti a odborné znalosti nám umožňují realizovat téměř jakýkoliv typ instalace, ať už se jedná o jednotlivé komponenty výrobních linek, či celé technologické celky a kompletní vybavení výrobních hal. Při realizaci takových projektů často spolupracujeme s výrobci instalovaného zařízení. Každý takový projekt je specifický a vyžaduje individuální přístup. Pokud si projekt vyžaduje vedle standardní instalace také přidružené aktivity jako odstavení či odstranění stávajícího stroje, anebo přemístění stroje na jiné místo, o všechny tyto aktivity se naši specialisti dokáží postarat.

Klíčovou součástí naší práce je naslouchání přáním a požadavkům našich zákazníků a spolupráce s nimi. Díky tomuto přístupu zajišťujeme nejen úspěšnou instalaci technologie, ale i dodávku služeb včas a v rámci zákazníkova rozpočtu. V průběhu let jsme dokázali naše schopnosti zákazníkům v řadě průmyslových odvětví, od automobilového průmyslu přes řadu výrobních sektorů až po oblast dopravní infrastruktury včetně letišť a železnice.

Jakožto u poskytovatele kompletních služeb nekončí naše nabídka jen u instalace technologie. Součástí naší nabídky je také údržba a modifikace instalovaných technologií, čímž zákazníkovi zajišťujeme jejich funkčnost i nadále po instalaci a zprovoznění. Podívejte se na malou ukázku námi realizovaných projektů v sekci případové studie.

Některé z námi nabízených služeb v oblasti instalací výrobních technologií:

 • Vyřazení a odstranění stávajícího výrobního zařízení
 • Příprava základu pro nové technologie
 • Vrtání a příprava kotvení
 • Skladování technologií a následná přeprava na místo instalace
 • Manipulace s technologií, umístění do pozice instalace pomocí naší zdvihací techniky – vysokozdvižných vozíků, versaliftů a gantry systémů
 • Mechanická instalace včetně přizpůsobení specifikům prostoru
 • Vyvážení a seřízení
 • Mechanická a elektrická instalace spolu s instalací potrubních systémů
 • Výroba a instalace přístupových plošin
 • Testování před uvedením do provozu
 • Finální zprovoznění ve spolupráci se zákazníkem či zástupcem výrobce technologie
 • Předání zákazníkovi včetně předání veškeré dokumentace
 

Pokrytí

Instalace výrobních technologií a s tím související práce jsou jednou ze základních služeb, které zákazníkovi nabízíme. Realizujeme projekty v tomto oboru napříč celou Evropou a často i po celém světě. V uplynulých letech jsme provedli instalaci ve 45 zemích světa, kdy se jednalo převážně o projekty demontáže technologie v jedné zemi, přeprava a opětovná instalace v zemi jiné.

V minulosti jsme realizovali stovky takových projektů a náš tým projektových manažerů se vždy rád podělí o nabyté zkušenosti a znalosti se svými zákazníky při projektech nových. Naši odborníci vždy naleznou nejlepší způsob, jak realizovat projekt v souladu s představami zákazníka a také jak odstranit případná rizika hned v rané fázi projektu. Máte-li zájem o projednání vašich potřeb v tomto oboru, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku.