Investice do bezpečnosti

Jack Marshall, new member of the Health and Safety team.

Jack Marshall (v pravo), náš nejnovější člen týmu pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci.

V rámci našeho závazku dodržovat bezpečnostní normy platné celosvětově, jsme přijali Jacka Marshalla jako asistenta pro bezpečnost a ochranu zdraví a zajištění kvality s působností v našem podniku v Oldhamu.

Jack je absolvent vysoké školy, který se stává členem naší skupiny, kde bude plnit funkci vývoje, realizace a podpory systémů řízení ochrany zdraví, bezpečnosti a kvality, a rovněž bude pomáhat provozním ředitelům při plnění zákonných požadavků, a bude propagovat kulturu bezpečnosti a neustálé zlepšování.

Dále bude konat návštěvy a provádět audity bezpečnosti v rámci celé skupiny, aby bylo zajištěno, že jsou dodržovány bezpečnostní normy, a uplatňovány nejvhodnější metody.

Od roku 2012 firma Beck & Pollitzer dosáhla značného zlepšení v dodržování norem bezpečnosti v rámci své skupiny, což vedlo nejen ke zvýšení povědomí o bezpečnostních problémech, ale mělo také značný dopad na úroveň bezpečnosti na našich pracovištích a v našich kancelářích.