Nový předseda Beck and Pollitzer

image for story 3

Je nám potěšením oznámit, že předsedou skupiny společností Beck and Pollitzer byl jmenován Charles Matthews. Jako vysoce zkušený předseda firmy na výrobu a technologii, který je zaregistrován i získává finance i ze soukromých zdrojů. Charles přináší do společnosti značné zkušenosti v oboru rozvoje firmy akvizicí i růstem organizace. Jeho znalosti průmyslových sektorů blízkých zákazníkům Beck and Pollitzer a jeho znalosti na mezinárodním poli zahrnují Indii a Čínu, což nám pomůže firmu dále rozvíjet a vést k jejímu růstu.

Charles se stává předsedou představenstva společnosti Board v Beck & Pollitzer, kdy kromě této funkce působí i jako předseda řady jiných společností, včetně zastávání funkcí ve skupině Norican Group ApS and Porvair plc, kdy obě tyto pozice představují vynikající synergii s jeho rolí ve firmě Beck and Pollitzer.

Získal titul MBA na obchodní fakultě Cranfield Business School, a poté začal svou kariéru jako vysokoškolský praktikant u Jaguar Chrysler, pracoval pro Nabisco, a poté pro Vickers plc, kde zastával pozici generálního ředitele Rolls Royce a Bentley Motors, a poté dále působil jako výkonný ředitel (CEO) společnosti Cosworth a člen výkonného vedení skupiny společností Vickers Group.

Je nám velkým potěšením přivítat Charlese v představenstvu, a jsme si jisti, že v nacházejících létech bude mít velmi pozitivní vliv na naši společnost.