Zprávy
 • 150 let úspěchů v oblasti techniky
 • Beck & Pollitzer pomáhá uvést do provozu nový závod na motory JLR
 • Beck & Pollitzer ve zprávách BBC
 • Investice do bezpečnosti
 • Nový předseda Beck and Pollitzer
Služby
Instalace výrobních technologií
Přesuny a likvidace výrobních technologií
Elektrické a mechanické služby
Řídicí systémy
Zdvihání těžkých břemen a pronájem jeřábové techniky
Přeprava nadměrných nákladů
Pronájem zdvihacího zařízení

Přesuny a likvidace výrobních technologií

 

Kromě standardně nabízených instalací nových výrobních technologií nabízíme také jejich přemisťování a případnou likvidaci.

S růstem podniků našich zákazníků rostou i nároky na výrobní technologie. Dochází k jejich obměně a modernizaci a to je důvod, proč se na nás zákazníci obracejí s potřebou přesunů nebo likvidace jejich stávajících výrobních technologií. Jak interní přesuny jednotlivých technologií v rámci jedné haly, tak mezinárodní přesuny celých výrobních hal, to jsou projekty, které standardně provádíme. Úzkou spoluprací se zákazníkem před a v průběhu každého takového projektu pak minimalizujeme potenciální nesrovnalosti a tím zajišťujeme hladký průběh každé akce.

Během celých 150 let se naše společnost rozrostla a vytvořila si bezkonkurenční síť zkušeností a znalostí v oblasti přesouvání výrobních technologií. Díky tomu jsme schopni vycházet vstříc nejrůznějším požadavkům a specifikům zákazníka, realizovat širokou škálu projektů a také zavčas identifikovat případná rizika a eliminovat je tak, abychom zajistili hladký průběh realizace. Spolu s dodržováním standardních a také našich vlastních náročných kriterií pro bezpečnost práce tímto zajišťujeme zákazníkovi bezproblémový průběh každé akce.

Některé z námi nabízených služeb v oblasti přesunů výrobních technologií

Zde je rychlý přehled služeb, které poskytujeme při přesunech nebo likvidaci výrobních technologií

 • Označení každé mechanické, elektrické a potrubní části výrobní technologie
 • Odstavení stávající technologie včetně odpojení médií
 • Odstranění přístupových ploch a plošin a dalších pomocných přidružených částí
 • Demontáž kotvení
 • Demontáž samotné výrobní technologie včetně dokumentace procesu a označení komponent pro případnou opětovnou montáž na jiném místě
 • Balení stroje s ohledem na specifika přepravy
 • Manipulace pomocí naší speciální zdvihací techniky s výrobní technologií nutná pro přesun nebo odstranění ze stávajícího místa
 • Nakládka na transportní prostředek
 • Převoz výrobní technologie do nové lokace, ať už v rámci haly nebo areálu, nebo mezinárodně, včetně zajištění všech nutných povolení
 • Vykládka na určeném místě a opětovná instalace (viz Instalace výrobních technologií)
 

Pokrytí

Jedna ze základních služeb, které nabízíme zákazníkovi, jsou instalace a přesuny výrobních technologií napříč celou Evropou a často i po celém světě. V uplynulých letech jsme provedli instalaci ve 45 zemích světa, kdy se jednalo převážně o projekty demontáže technologie v jedné zemi, přeprava a opětovná instalace v zemi jiné. V minulosti jsme realizovali stovky takových projektů a náš tým projektových manažerů se vždy rád podělí o nabyté zkušenosti a znalosti se svými zákazníky při projektech nových. Máte-li zájem o projednání vašich potřeb v tomto oboru, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku.