Případové studie

Renault / Comau / ABB / KUKA

renault1
Klient:  Renault / Comau / ABB / KUKA
Sektor: Automobilový průmysl
Projekt: Kompletní instalace pracoviště
Lokalita: Sandouville, Francie
Služby: Kompletní dodávka na klíč, mechanická instalace, vedení projektu
Náročnost úkolu: Dodržet smluvní termíny i přes opoždění dodávek


Více

Biffa / Eggersmann

biffa2
Klient:  Biffa / Eggersmann
Sektor: Životní prostředí
Projekt: Instalace mechaniky
Lokalita: Horsham, West Sussex
Služby: Instalace strojního zařízením vedení projektu
Náročnost úkolu: Instalace 2 x 33t bubnů s velmi omezenou světlou výškou


Více

GlaxoSmithKline

gsk1
Klient: GlaxoSmithKline
Sektor: Farmaceutka
Projekt: Instalace 13 tlakových nádob v GSK
Lokalita: Wavre, Belgium
Služby: Přemístění strojního zařízení, instalace strojů, přemístění továrny, řízení projektu
Náročnost úkolu: Dokončení projektu do 10 dnů


Více