Zprávy
  • 150 let úspěchů v oblasti techniky
  • Beck & Pollitzer pomáhá uvést do provozu nový závod na motory JLR
  • Beck & Pollitzer ve zprávách BBC
  • Investice do bezpečnosti
  • Nový předseda Beck and Pollitzer
Bezpečnost & kvalita

Dosáhli jsme akreditace ve standardech kvality všech námi poskytovaných služeb včetně BS EN9001 ve Velké Británii, a také rovnocenné kvalifikace u všech našich dalších mezinárodních poboček.

NewsZprávy
Case StudiesPřípadové studie
Služby
Instalace výrobních technologií
Přesuny a likvidace výrobních technologií
Elektrické a mechanické služby
Řídicí systémy
Zdvihání těžkých břemen a pronájem jeřábové techniky
Přeprava nadměrných nákladů
Pronájem zdvihacího zařízení

Průmyslová odvětví

Jako jedna z vedoucích odborných firem v Evropě na instalaci a stěhování strojů jsme realizovali projekty v celé řadě různých průmyslových odvětví.

Automobilový průmysl

V rámci automobilového průmyslu jsme sestavili seznam klientů, který zahrnuje nejen největší mezinárodní výrobce, ale také dodavatele komponentů, výrobce dalších položek a OEM.

Společnost Beck & Pollitzer realizovala četné instalace nových strojů a výrobního zařízení, přemístění stávajícího zařízení, výrobní linky a kompletní továrny na výrobu vozů, počínaje lisovnami a konče montážními linkami.

 

Tiskařský průmysl

Společnost Beck & Pollitzer si získala jméno na celém světě svými instalacemi a přemísťováním tiskařských lisů, kdy realizovala více než 500 instalací na různých místech světa. Umíme manipulovat s lisy a instalovat všechny typy lisů, včetně lisů pro tisk novin a časopisů, hlubotisk a podávání listů, a neexistují žádná omezení z hlediska velikosti nebo značky.

 

Průmysl obecně

Ocelárenský průmysl, kovoprůmysl, potravinářský průmysl a výroba nápojů, výroba papíru, letectví, spotřební zboží, munice, zařízení pro volný čas, a mnohé další, to vše představuje pravidelné využívání naších služeb.

Přesto, že se jedná o různorodé obory, vyžadují všechny vysoce kvalitní technické služby, které budou bezpečné, ekonomické a spolehlivé.

Poskytováním celého rozmezí technických služeb v širokém spektru průmyslových odvětví se můžeme odvolat na širokou škálu našich zkušeností, díky nimž jsme schopni poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby.

Balení & výroba plechovek

Máme více než 30- letou praxi ve specializovaném, ale dynamickém sektoru výroby plechovek pro nápoje.

Společnost Beck and Pollitzer je schopna nabídnout veškeré služby pro celkové řízení projektu, kdy klienti vyžadují úplné řízení projektu a integrované služby, počínaje instalací strojního zařízení, převozu a přepravy, elektroinstalace a mechaniky, instalace potrubí a specializované přepravy instalací.

 

Letecký průmysl

Jsme klíčovým dodavatelem a poskytovatelem služeb pro letecký průmysl již celou řadu let, kdy poskytujeme služby jak koncovým uživatelům, výrobcům, tak celé řadě výrobců vysoce kvalitních komponentů v rámci celé Evropy i světa obecně, od jednoduchého strojního zařízení po kompletní přemístění a řízení projektů velkých výrobních zařízení, instalace strojního zařízení, výrobního zařízení a vybavení a zkušebních zařízení, kdy průmyslový sektor vyžaduje technické služby nejvyšší kvality.

 

Zdvihadla & výtahy

Instalace takových zařízení, jako jsou dopravníky a ochozy, ocelové konstrukce, čisté prostory a laboratoře, portálové jeřáby, zdviže a výtahy, elekro místnosti a strojovny a čerpadlovny, které jsou nezbytné v řadě velkých zařízení, a bezpečné a efektivní řízení těchto projektů, se staly naší specialitou.